Algemeen verloop

Verloop en betrokkenen

Het verloop van een project (vanaf de ontvangst tot en met de levering) en de betrokken personen

Proces

Bij sommige projecten moeten vóór en/of na de eigenlijke vertaalfase nog specifieke werkzaamheden verricht worden. Het gaat meestal om een technische bewerking of om grafische aanpassingen.

Wij beschikken over de nodige competenties om verschillende soorten bestanden te bewerken en kwalitatief hoogstaand werk af te leveren.

Naast de vertaling

Vóór de vertaling kan het nodig zijn om de tekst te exporteren of het formaat van de bestanden te wijzigen zodat de vertaler ze kan bewerken. Onze taak bestaat erin de vertaler documenten te bezorgen in een formaat waarmee hij efficiënt en met behulp van vertaalgeheugens aan de slag kan.

Zodra de vertaling klaar is, creëren we bestanden die identiek zijn aan de bronbestanden, en dat zowel qua uitzicht als qua functionaliteit. In deze fase controleren we ook de opmaak, testen we indien nodig de functionaliteiten, importeren we tekst enz.

Vertalers en projectbeheerder

Onze vertalers vertalen steeds naar hun moedertaal. Indien mogelijk wordt het werk zelfs uitgevoerd in het land waar de doeltaal gesproken wordt. We selecteren onze vertalers op basis van hun competenties en de content van het project (technisch, marketing, financieel ...).

Wanneer de vertaler klaar is, gaat de revisor aan de slag om de vertaling te controleren en zo de beste kwaliteit te kunnen garanderen.

De vertaler staat in voor het taalkundige aspect van het vertaalde document. Hij is dan ook de ideale persoon om na de opmaak van het document de drukproeven na te lezen.

Alle fasen van het project worden opgevolgd door een projectbeheerder, die de schakel vormt tussen alle leden van het team. Hij is het contactpunt voor de klant en kan deze op ieder ogenblik informeren over het verloop van het project.

Grafici en technici

Sommige projecten vereisen meer dan taalkundige vaardigheden om tot een goed einde gebracht te worden.

De grafisch vormgever staat in voor het grafische aspect van het vertaalde document. Aangezien de vertaalde tekst niet altijd dezelfde lengte heeft als de brontekst, moet het document soms grafisch bewerkt worden om de lay-out te behouden. Indien nodig, staat de vormgever ook in voor de verwerking van de vertalingen in de afbeeldingen met tekst; daarbij werkt hij doorgaans met beeldbewerkingssoftware, veelal Photoshop of Illustrator.

De technicus staat in voor het technische aspect en zorgt ervoor dat het vertaalde document dezelfde functionaliteiten behoudt als het brondocument. Hij is ook degene die de vertalers makkelijk te bewerken bestanden bezorgt die compatibel zijn met de gebruikte vertaalprogramma’s.