Technologie

Vertaalgeheugens en terminologische databanken

Onmisbare tools om de kwaliteit te verbeteren én de kostprijs te drukken

Vertaalgeheugens

Wij maken gebruik van vertaalgeheugens in al onze projecten. Dat betekent uiteraard niet dat uw teksten door een machine worden vertaald, wél dat de vertalingen worden bewaard in een bestand dat onmiddellijk herbruikbaar is bij de verdere vertaling en/of bij latere opdrachten wanneer deze identieke of vergelijkbare zinnen bevatten.

Bij elke te vertalen zin controleert het systeem of er al een vertaling bestaat. Als dat het geval is, controleert de vertaler of de bestaande vertaling correct is in de nieuwe context, indien nodig past hij deze aan.

Voordelen

Vertaalgeheugens stellen ons in staat om de kostprijs van uw vertalingen te drukken. Via een projectanalyse wordt het aantal zinnen bepaald dat uit het geheugen gerecupereerd kan worden. Voor het betreffende aantal woorden uit die zinnen passen wij dan een verlaagd tarief toe, wat de klant een besparing oplevert. Aangezien vertaalde content in real-time in het geheugen opgeslagen wordt, worden zowel binnen het lopende project terugkerende zinnen als tijdens eerdere projecten vertaalde zinnen direct uit het geheugen gehaald.

Dankzij vertaalgeheugens kunnen we de nodige taalkundige uniformiteit garanderen om u een vertaling van topkwaliteit te bieden. Bovendien kunnen op die manier meerdere vertalers gelijktijdig aan eenzelfde project werken en een vertaalgeheugen delen.

Terminologische databanken

Terminologische databanken zijn woordenlijsten die als een vertaalgeheugen werken. De vertaler wordt er in real-time op gewezen wanneer een bepaald woord in de databank voorkomt, het systeem vermeldt dan meteen ook de juiste vertaling. Een dergelijke tool is bijzonder interessant wanneer we de specifieke terminologie van een klant moeten volgen.

De lijst wordt tijdens onze samenwerking met de klant doorlopend aangevuld, waardoor de documenten steeds meer tegemoetkomen aan de verwachtingen op het vlak van terminologie.

Vertrouwelijkheid

Voor iedere klant voorzien wij eigen vertaalgeheugens en terminologische databanken. Zo kunnen wij de specifieke terminologie van elk bedrijf respecteren, en tegelijkertijd de regels inzake vertrouwelijkheid naleven.