Websites en software

Vertaling van websites en software

Perfect vertaalde bestanden, op taalkundig, grafisch én technisch vlak

Formaten

U kunt ons de bronbestanden bezorgen, of een export van de content. Samen beslissen we dan welk formaat het meest praktische is. Bovendien controleren we nog voor we de vertaling starten via tests of alles correct werkt.

Wij bezorgen onze vertalers documenten die makkelijk te bewerken zijn en waarbij ze vertaalgeheugens kunnen gebruiken. Wanneer de vertaling klaar is, ontvangt u deze in het originele formaat en met dezelfde functionaliteiten.

Veel meer dan louter vertalen

Afhankelijk van het project kan het nodig zijn om de content vóór of na de eigenlijke vertaling voor te bereiden of te finaliseren.

Vóór de vertaling moeten we de te vertalen tekst soms exporteren zodat de vertaler met een vertaalgeheugen kan werken; op die manier waarborgen we ook de integriteit van de bestanden.

Na de vertaling moeten we de vertaalde teksten soms opnieuw in de bronbestanden invoegen en voeren we eventueel de nodige tests uit om een onberispelijk eindproduct te garanderen.