Prijzen en termijnen

Prijs per woord en flexibele leveringstermijnen

Wij maken gebruik van de beschikbare hulpmiddelen om kosten en termijnen te optimaliseren

Prijzen

We berekenen de prijs van uw vertaling op basis van het aantal woorden in het brondocument en in functie van de bron- en doeltaal. Voor sommige talen kan het soms interessanter zijn om vanuit het Engels te vertalen. Door systematisch gebruik te maken van vertaalgeheugens, kunnen wij de kosten voor uw vertaling sterk drukken.

We maken een analyse van uw project om de kostprijs en de uitvoeringstermijn te bepalen. Daarbij houden we rekening met de al vertaalde tekst in het vertaalgeheugen als u al klant bent bij ons en met het aantal herhalingen in het te vertalen document. Verder bepalen we ook het aantal benodigde uren voor technische en grafische bewerking om uw project tot een goed einde te brengen.

Termijnen

Bij onze ramingen gaan we ervan uit dat uw project door één enkele vertaler uitgevoerd wordt, wat de taalkundige samenhang garandeert. Blijkt dit niet haalbaar bij een dringende opdracht? Dan verdelen we het werk over meerdere personen. Ook bij omvangrijke opdrachten hanteren we deze aanpak zodat we steeds aanvaardbare leveringstermijnen kunnen garanderen.

De keuze van de vertaler gebeurt in functie van de content. We houden er verder steeds aan om dezelfde vertaler in te schakelen voor dezelfde klant. Besluiten we toch om een andere vertaler in te schakelen, bijvoorbeeld omdat de opdracht erg dringend is, dan laten we dat steeds weten aan de klant.

Automatische vertaling en postediting

De kosten en termijnen kunt u nog verder optimaliseren dankzij de tandem automatische vertaling / postediting. Met deze optie drukt u de kosten volgens het gewenste niveau van postediting en verkort u de termijnen voor dringende vertalingen.

Samen zoeken wij naar de beste oplossing op basis van uw behoeften, het te vertalen teksttype en de gevraagde talen. De vertalingen worden gereviseerd door native vertalers.